Rodinná terapie

Rodinná terapie je metoda léčby duševních poruch a interpersonálních problémů, která více než s jednotlivcem pracuje s celým rodinným systémem. Obzvláště vhodná je její indikace tam, kde jsou duševní problémy udržovány v rámci fungování rodinného systému jako celku.

Indikovaná je i v případech příliš konfliktních soužití, charakteru soužití, který ohrožuje duševní zdraví některých členů rodiny. Velmi vhodné bývá její využití u dětí s poruchami chování, emocí, poruchami vývoje, poruch příjmu potravy. Uplatnění taktéž najde při hledání vhodného výchovného působení rodičů na děti, rodičovských sporů, domácího násilí, duševní nemoci některého člena rodiny.

rodinna-terapie
Na našem pracovišti poskytujeme všechny moderní přístupy v rodinné terapii, tj přístupy:
 • Systémové
 • Systemické
 • Narativní
 • Humanistické
 • Behaviorální
Mezi naše časté zakázky pro rodinnou terapii patří spolupráce v řešení:
 • Poruch příjmu potravy
 • Agresivita u dětí, poruchy chování u dětí
 • Žárlivost mezi partnery
 • Disharmonický vývoj dětské osobnosti
 • Vývojové problémy
 • Manželský nesoulad
 • Psychosomatické poruchy
 • Závažná duševní porucha některého člena rodiny
 • Dopad rozvodu na jednotlivé členy rodiny
 • Porozvodové péče o děti