Ambulance klinické psychologie a psychoterapie, dětské klinické psychologie

Naše pracoviště patří mezi nestátní zdravotnické zařízení a nabízí širokou paletu služeb v oblasti klinické psychologie, tj. psychologie v oblasti zdravotnictví. Pro více informací o našich službách klikněte níže.

Naše služby

Komplexní psychologická diagnostika dětí i dospělých

Individuální psychoterapie

Rodinná terapie

Krizová intervence

Informace pro doprovod, školy, soudy a OČTŘ a o platbách

Naše pracoviště

Informace o reakreditaci MZ ČR: Ambulanci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově byla Rozhodnutím  Ministerstva zdravotnictví ČR udělena akreditace, kterou „se v souladu s ust. § 45 odst. 1 pís,. a) zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, uděluje oprávnění k uskutečňování celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE“ pod č.j. MZDR 29851/2023-7/ONP ze dne 13.12.2023″.

Informace o reakreditaci MZ ČR: Ambulanci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově byla Rozhodnutím  Ministerstva zdravotnictví ČR prodloužena akreditace „… v souladu s  ust. § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, získává oprávnění k uskutečňování celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE“ pod č.j. MZDR 8076/2024-6/ONP ze dne 14.6.2024″.

Informace o akreditaci MZ ČR: Ambulanci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově byla Rozhodnutím  Ministerstva zdravotnictví ČR udělena akreditace, kterou „se v souladu s ust. § 45 odst. 1 pís,. a) zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, uděluje oprávnění k uskutečňování celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – PSYCHOTERAPIE“ pod č.j. MZDR 13105/2024-5/ONP ze dne 14.6.2024″.

V souladu s doporučením MZ ČR tuto informaci zveřejňuji na těchto webových stránkách naší ambulance.

Provozujeme dvě ambulance v oborech

klinická psychologie

dětská klinická psychologie 

psychoterapie

v Hranicích a v Prostějově.

Prosíme vás, NEPARKUJTE v Prostějově na parkovacím místě sousedů u domu Českobratrská  17A! Respektujte prosím dopravní značení, platí pro všechny. Děkujeme.

Prosíme vás, NEVNÁŠEJTE do prostor ambulance kola, koloběžky, dětská kola, odrážedla, elektrické koloběžky a NEOPÍREJTE je o dům! Děkujeme.

Návštěvu u nás je nutné dopředu TELEFONICKY objednat.

Pokud se chcete objednat do ordinace v Prostějově:

Objednávat se je možné ve dnech

PONDĚLÍ až ČTVRTEK od 8:30 do 11:00 hodin

přes naši paní asistentku na telefonu 582 334 351.

Než zavoláte:  

Připravte si prosím žádanku od lékaře, která je nutná ke KAŽDÉMU vyšetření, abyste mohli přečíst asistentce, co lékař/lékařka požaduje. Je nutné u objednání sdělit, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni.

V jiném čase je obvykle (ne nutně vždy)  zapnutý záznamník, na který sdělte svůj vzkaz. Abychom na něj mohli reagovali, je nutné uvést:

  1. příjmení a jméno,
  2. vaše telefonní číslo,
  3. zdravotní pojišťovnu
  4. a stručný popis, co potřebujete.

1.Na vzkazy typu „číslo 123456789, zavolejte mně“ nereagujeme.

2.SMS zprávy neposílejte, neboť voláte na pevnou linku a  tyto zprávy nelze převzít, jsou obvykle nesrozumitelné a proto na ně nebereme zřetel.

3.Někdy je záznamník zapnutý i během doby určené pro objednávání. Je to proto, že se paní asistentka věnuje jinému pacientovi.

4.Ambulance nemá e-mail. Pokud někdo napíše na soukromý mail někomu z psychologů,  na tento mail nebude brán zřetel a nemůžeme na něj reagovat.

5.Rovněž Vás důrazně žádáme, abyste naše psychology nekontaktovali v roli pacienta na jejich jiných pracovištích (někteří z nás třeba učí…). To považujeme za nepřípustné překračování hranic.

6.Naši psychologové se věnují pacientům a lze se s nimi spojit jen prostřednictvím asistentky.

7.Na vyšetření se musí objednat dospělý pacient sám, pokud mu to zdravotmí stav umožňuje a nejde-li o diagnózu, která tuto možnost vylučuje, nebo kde je nutný doprovod (typicky demence, psychózy, těžké neurologické diagnózy, retardace, tam, kde je pacient omezen ke způsobilosti k právním úkonům atp.).

8.Na vyšetření pacienta mladšího 18 let je nutné objednání od zákonného zástupce, což je obvykle matka nebo otec, není-li dítě svěřeno do péče jiné osoby nebo ústavu. Na vyšetření nezletilého pacienta je nutné je přijít alespoň s jedním zákonným zástupcem. Žádáme Vás, abyste na vyšetření s jedním dítětem nechodili s dalším dítětem nebo dětmi. Velmi nás to ruší při práci. Ani Vy se pak nesoustředíte na to, co Vám psycholog říká. Děkujeme za pochopení.

9.Při vyšetření dítěte je nutné, aby zákonný zástupce neodcházel z čekárny, a to ani zakouřit si před ordinaci.

10.Je také zbytečné používat nedůstojné nepravdy. Vzájemné důvěře to nijak neprospívá.

11.Také Vás žádáme o dodržování základních pravidel slušného chování a společenského styku.

12.Prosím, nezdržujte  nás voláním typu „zapomněl jsem, kdy mám termín“.  Termín si poznamenejte ve chvíli,  kdy se objednáváte.

13.Asistentka se Vás také stručně dotáže na několik informací.  Má pokyn od vedoucího psychologa a informace zjistit musí. Je to mimo jiné proto, abychom mohli lépe organizovat práci.

14.Pokud se objednáte a nemůžete přijít, je nutné se  omluvit alespoň 4 pracovní dny předem. Vezměte v úvahu, že klinický psycholog /psycholog ve zdravotnictví si na Vás vyhradí cca 2 hodiny, které pak ztratí zbytečným čekáním v situaci, kdy ambulance klinických psychologů jsou přeplněné a Váš termín mohl být nabídnutý někomu jinému, potřebnějšímu.

15.Klinicko-psychologické vyšetření probíhá na našem pracovišti zásadně v dopoledních hodinách.

16.Výběr odborníka, ke kterém je pacient objednán na klinicko-psychologické vyšetření, je prováděn na pokyn vedoucího psychologa (Mgr.Kolařík).

17.Co se týká psychoterapie, rozumíme tomu, že žena či muž po prožitém traumatu typu sexuální násilí nemusí chtít za terapeuta muže nebo ženu a pokud to kapacita ambulance umožňuje,  můžeme na tuto skutečnost v indikovaných případech brát ohled. To se týká pochopitelně i dětí. Obvykle se  to však netýká psychodiagnostického procesu (vyšetření).

18.Je-li dítě ve STŘÍDAVÉ PÉČI obou rodičů nebo jde o situaci rozvedené rodiny, kde jeden z rodičů může se zdravotní péči v našem zdravotnickém zařízení nesouhlasit, je nutné, aby na první vyšetření, kdy se podepisuje Souhlas s vyšetřením a odebírá anamnéza, přišli OBA RODIČE. Je to nutná podmínka k vyšetření dítěte.

19. Posyktujeme ZDRAVOTNÍ PÉČI. Je potřeba si uvědomit, že není v naší kompetenci a není zdravotní péčí rozhodovat o tom, komu má být dítě svěřeno do péče. Nemůžeme reflektovat na požadavky vyšetření a následného „papíru“, kdy se jeden z rodičů dožaduje vyšetření dítěte proto, že nezletilý nechce navštěvovat druhého, obvykle nerezidentního rodiče. V tomto smyslu nelze vyhovět ani rodičům, ani OSPODům, ani soudům. K řešení obdobných situací jsou jiné služby – například MEDIACE. K vyjádření na téma „komu dítě do péče atp.“ je kompetetní jen a pouze ZNALEC.

20. Vyšetření žadatelů o vydání zbrojního průkazu ani držitelů ZP neprovádíme.

Prosíme vás, NEVNÁŠEJTE do prostor ambulance kola, koloběžky, dětská kola, odrážedla, elektrické koloběžky a NEOPÍREJTE je o dům! Děkujeme.

 

Pokud se chcete objednat do ordinace v

Hranicích:

Objednávat se je možné ve dnech

ÚTERY a STŘEDA od 8:00 do 8:30 hodin

na telefonu 581 679 319.

Než zavoláte:  

 Připravte si prosím žádanku od lékaře, která je nutná ke KAŽDÉMU vyšetření, abyste mně mohli přečíst, co lékař/lékařka požaduje. Je nutné u objednání sdělit, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni.

V jiném čase je obvykle (ne nutně vždy)  zapnutý záznamník, na který sdělte svůj vzkaz. Abych na něj mohl reagovat, je nutné uvést:

  1. příjmení a jméno,
  2. vaše telefonní číslo,
  3. zdravotní pojišťovnu
  4. a stručný popis, co potřebujete.
  5. mluvte prosím jasně a pomalu.

1.Na vzkazy typu „číslo 123456789, zavolejte mně“ nereaguji.

2.SMS zprávy neposílejte, neboť voláte na pevnou linku a  tyto zprávy nelze převzít, jsou obvykle nesrozumitelné a proto na ně neberu zřetel.

3.Někdy je záznamník zapnutý i během doby určené pro objednávání. Je to proto, že se věnuji  jinému pacientovi.

4.Ambulance nemá e-mail. Pokud  mně někdo napíše na soukromý mail, na tento mail nebude brán zřetel a nemůžu na něj reagovat.

5.Na vyšetření pacienta mladšího 18 let je nutné objednání od zákonného zástupce, což je obvykle matka nebo otec, není-li dítě svěřeno do péče jiné osoby nebo ústavu. Na vyšetření nezletilého pacienta je nutné je přijít alespoň s jedním zákonným zástupcem. Žádáme Vás, aby jste na vyšetření s jedním dítětem nechodili s dalším dítětem nebo dětmi. Velmi nás to ruší při práci. Ani Vy se pak nesoustředíte na to, co Vám psycholog říká. Děkuji za pochopení.

6.Při vyšetření dítěte je nutné, aby zákonný zástupce neodcházel z čekárny, a to ani si zakouřit před ordinaci.

7.Žádám Vás o dodržování základních pravidel slušného chování a společenského styku.

8.Prosím, nezdržujte  mě voláním typu „zapomněl jsem, kdy mám termín“.  Termín si poznamenejte ve chvíli,  kdy se objednáváte.

9.Také se Vás také stručně dotážu na několik informací, které jsou nutné pro objednání pacienta. 

10.Pokud se objednáte a nemůžete z vážných důvodů přijít, je nutné se  omluvit alespoň 4 pracovní dny předem.  Vezměte v úvahu, že klinický psycholog si na Vás vyhradí cca 2 hodiny, které pak ztratí zbytečným čekáním v době, kdy ambulance klinických psychologů jsou přeplněné a Váš termín mohl být nabídnutý někomu jinému, potřebnějšímu.

11.Je-li dítě ve STŘÍDAVÉ PÉČI obou rodičů nebo jde o situaci rozvedené rodiny, kde jeden z rodičů může se zdravotní péči v našem zdravotnickém zařízení nesouhlasit, je nutné, aby na první vyšetření, kdy se podepisuje Souhlas s vyšetřením a odebírá anamnéza, přišli OBA RODIČE. Je to nutná podmínka k vyšetření dítěte.

12. Posyktujeme ZDRAVOTNÍ PÉČI. Je potřeba si uvědomit, že není v naší kompetenci a není zdravotní péčí rozhodovat o tom, komu má být dítě svěřeno do péče. Nemůžeme reflektovat na požadavky vyšetření a následného „papíru“, kdy se jeden z rodičů dožaduje vyšetření dítěte proto, že nezletilý nechce navštěvovat druhého, obvykle nerezidentního rodiče. V tomto smyslu nelze vyhovět ani rodičům, ani OSPODům, ani soudům. K řešení obdobných situací jsou jiné služby – například MEDIACE. K vyjádření na téma „komu dítě do péče atp.“ je kompetetní jen a pouze ZNALEC.

Ambulance v Prostějově

Českobratrská 17, 796 01 Prostějov

DS:  5pdeyde

Ordinační hodiny

PO: 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.Kolařík, Mgr.Richter
ÚT: 8:00 – 16:00 Ordinuje: doc.Procházka, Mgr.Richter,
ST: 7:00 – 16:00 Ordinuje: doc.Procházka, Mgr.Kňažek, Ph.D.
ČT: 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.Kolařík,  Mgr.Richter, Mgr.Kňažek, Ph.D.
PÁ: 7:00 – 12:00 Ordinuje: doc.Procházka,Mgr. Richter,Mgr.Kňažek,Ph.D.

Ordinační hodiny jsou zároveň i provozní dobou ZZ.

582 334 351

Ambulance v Hranicích

Zborovská 1245, 753 01 Hranice

DS:  5pdeyde

Ordinační hodiny

PO: Jsem v ambulanci v Prostějově
ÚT: 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.et Mgr. Kolařík
ST: 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.et Mgr. Kolařík
ČT: Jsem v ambulanci v Prostějově
PÁ: Jsem v ambulanci v Prostějově

Ordinační hodiny jsou zároveň i provozní dobou ZZ.

581 679 319

Ambulance v Hranicích

Zborovská 1245, 753 01 Hranice

Ordinační hodiny

PO Pouze pro objednané
ÚT 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.Kolařík
ST 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.Kolařík
ČT 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.Kolařík
PÁ Pouze pro objednané

581 679 319

Náš tým