Ambulance klinické psychologie a psychoterapie, dětské klinické psychologie

Naše pracoviště patří mezi nestátní zdravotnické zařízení a nabízí širokou paletu služeb v oblasti klinické psychologie, tj. psychologie v oblasti zdravotnictví. Pro více informací o našich službách klikněte níže.

Naše služby

Komplexní psychologická diagnostika dětí i dospělých

Individuální psychoterapie

Rodinná terapie

Krizová intervence

Informace pro doprovod, školy, soudy a OČTŘ a o platbách

Naše pracoviště

Informace o akreditaci MZ ČR: Ambulanci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově byla Rozhodnutím  Ministerstva zdravotnictví ČR udělena akreditace, kterou „se v souladu s ust. § 45 odst. 1 pís,. a) zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, uděluje oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie“ pod č.j. MZDR 27450/2018-6/ONP ze dne 18.10.2018″. V souladu s doporučení MZ ČR tuto informaci zveřejňuji na těchto webových stránkách naší ambulance.

Provozujeme dvě ambulance klinické psychologie a psychoterapie

v Hranicích a Prostějově.

POZOR!!  Neparkujte v Prostějově na parkovacím místě sousedů u domu Českobratrská  17A! Respektujte dopravní značení a neříkejte nám „myslel jsem, že ten zákaz neplatí.“.

POZOR!! Nevnášejte do prostor ambulance kola, koloběžky, dětská kola, odrážedla, elektrické koloběžky a NEOPÍREJTE je o dům!

Návštěvu u nás je nutné dopředu TELEFONICKY objednat.

Pokud se chcete objednat do ordinace v Prostějově:

Objednávat se je možné ve dnech

PONDĚLÍ až ČTVRTEK od 8:30 do 13:00 hodin

přes naši paní asistentku na telefonu 582 334 351.

Než zavoláte:  

Připravte si žádanku od lékaře, která je nutná ke KAŽDÉMU vyšetření, abyste mohli přečíst asistentce, co lékař/lékařka požaduje. Je nutné u objednání sdělit, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni.

V jiném čase je obvykle (ne nutně vždy)  zapnutý záznamník, na který sdělte svůj vzkaz. Abychom na něj reagovali, je nutné uvést:

  1. příjmení a jméno,
  2. vaše telefonní číslo,
  3. zdravotní pojišťovnu
  4. a stručný popis, co potřebujete.

1.Na vzkazy typu „číslo 123456789, zavolejte mně“ nereagujeme.

2.SMS zprávy neposílejte, neboť voláte na pevnou linku a tyto zprávy luštit nebudu.Navíc jsou tyto zprávy obvykle nesrozumitelné. NEBEREME na ně zřetel.

3.Někdy je záznamník zapnutý i během doby určené pro objednávání. Je to proto, že se paní asistentka věnuje jinému pacientovi. Je proto zbytečné  si na ní vylévat zlost.

4.Ambulance nemá e-mail. Pokud někdo napíše na soukromý mail někomu z psychologů, který kdo ví kde sehnal (ten mail), na tento mail nebude brán zřetel a nebudeme na něj reagovat.

5.Rovněž Vás důrazně žádáme, abyste naše psychology nekontaktovali v roli pacienta na jejich jiných pracovištích (někteří z nás třeba učí…). To považujeme za vrchol překračování hranic a proč to neříci, i drzosti.

6.Nelze akceptovat ani telefonáty typu „Pane docente, chtěla jsem se zeptat, jestli mně opravdu nemůžete vzít, i když mě ta asistentka nechce k Vám pustit“ (opět reálný telefonát na našeho pana doc.PhDr.Mgr. Procházku,Ph.D.). Nemůže.

7.Na vyšetření se musí objednat dospělý pacient sám, nejde-li o diagnózu, která tuto možnost vylučuje, nebo kde je nutný doprovod (typicky demence, psychózy, těžké neurologické diagnózy, retardace, tam, kde je pacient omezen ke způsobilosti k právním úkonům atpl).

8.Objednávky typu „chci objednat manžela (manželku, bratra, sestru, kamaráda, sestřenici…), protože pije….protože se jinak  rozvedu….protože chci vědět, jestli je ten můj/ta moje normální…protože je psychopat….“ opravdu nemůžeme akceptovat. A nenechte se mýlit, to vše slýcháváme a nijak zřídka.

9.Na vyšetření pacienta mladšího 18 let je nutné objednání od zákonného zástupce, což je obvykle matka nebo otec, není-li dítě svěřeno do péče jiné osoby nebo ústavu. Na vyšetření nezletilého pacienta je nutné je přijít alespoň s jedním zákonným zástupcem. Žádáme Vás, abyste na vyšetření s jedním dítětem nechodili s dalším dítětem nebo dětmi. Velmi nás to ruší při práci. Ani Vy se pak nesoustředíte na to, co Vám psycholog říká.

10.Při vyšetření dítěte je nutné, aby zákonný zástupce neodcházel z čekárny, a to ani zakouřit si před ordinaci. Pokud toto zjistíme, okamžitě kontaktujeme příslušný orgán sociálně právní ochrany, případně PČR.

11.Je také zbytečné používat nedůstojné lži typu „já už jsem volala/volal několikrát“. My to lehce zjistíme a vzájemné důvěře to nijak neprospívá (i když jde pro nás jistě o zajímavý klinický postřeh.)

12.Také Vás žádáme o dodržování základních pravidel slušného chování a společenského styku.

13.Ušetřete nás volání typu „zapomněl jsem, kdy mám termín“. Po nějakou dobu jsme sledovali, kolik telefonátů na toto téma máme. Je to až 15 telefonátů týdně. Termín si poznamenejte ve chvíli , kdy se objednáváte. Rovněž sdělení typu „nemohu mluvit, protože venčím psa“ (skutečně se to tak děje) nás pouze zdržuje. Je nutné si dopředu stanovit priority, zda preferujete Vaše vyšetření, nebo psa.

14.Asistentka se Vás také stručně dotáže na několik informací. Je zbytečné se tomu bránit sdělením „já to řeknu až psychologovi“. Má to nařízeno od vedoucího psychologa a informace zjistit musí. Je to mimo jiné proto, abychom mohli lépe organizovat práci. Rovněž nechtějte, abychom Vás přepojovali na jednotlivé psychology během jejich práce s jinými klienty či pacienty. Nepřepojíme.

15.Pokud se objednáte a nemůžete přijít, je nutné se  omluvit alespoň 4 pracovní dny předem. Pokud objednaný nepřijde bez omluvy, nebudeme ho znovu objednávat. Vezměte v úvahu, že klinický psycholog /psycholog ve zdravotnictví si na Vás vyhradí 2 hodiny, které pak ztratí zbytečným čekáním v situaci, kdy ambulance klinických psychologů jsou přeplněné a Váš termín mohl být nabídnutý někomu jinému, potřebnějšímu.

16.Klinicko-psychologické vyšetření probíhá na našem pracovišti zásadně v dopoledních hodinách, nikdy ne v odpoledních. Často slýcháme otázky typu „Opravdu by to nešlo po 16. hodině, chodím do práce?“. NE, NEŠLO. „Ani třeba ve 14 hodin?“. ANI VE 14 HODIN BY TO NEŠLO.

17.Výběr odborníka, ke kterém je pacient objednán na klinicko-psychologické vyšetření, je prováděn na pokyn vedoucího psychologa (Mgr.Kolařík) nebo jeho odborného zástupce (doc. PhDr.Mgr. Roman Procházka, Ph.D.). V této fázi nelze akceptovat  požadavky „chci muže nebo ženu“, protože odbornost klinického psychologa (jakož i jakéhokoliv jiného odborníka) není určován jeho pohlavím, ale tím, co má v hlavě a co umí, jaké má klinické zkušenosti.

18.Co se týká psychoterapie, rozumíme tomu, že žena po prožitém traumatu typu sexuální násilí nemusí chtít za terapeuta muže a pokud to kapacita ambulance umožňuje,  můžeme na tuto skutečnost v indikovaných případech brát ohled. To se týká pochopitelně i dětí. Netýká se to však psychodiagnostického procesu (vyšetření).

19.Je-li dítě ve STŘÍDAVÉ PÉČI obou rodičů, je nutné, aby na první vyšetření, kdy se podepisuje Souhlas s vyšetřením a odebírá anamnéza, přišli OBA RODIČE. Je to nutná podmínka k vyšetření dítěte.

 

POZOR!! Nevnášejte do prostor ambulance kola, koloběžky, dětská kola, odrážedla, elektrické koloběžky!

Pokud se chcete objednat do ordinace v

Hranicích:

Objednávat se je možné ve dnech

ÚTERY a STŘEDA od 8:00 do 8:30 hodin

na telefonu 581 679 319.

Než zavoláte:  

 Připravte si žádanku od lékaře, která je nutná ke KAŽDÉMU vyšetření, abyste mohli přečíst asistentce, co lékař/lékařka požaduje. Je nutné u objednání sdělit, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni.

V jiném čase je obvykle (ne nutně vždy)  zapnutý záznamník, na který sdělte svůj vzkaz. Abychom na něj reagovali, je nutné uvést:

  1. příjmení a jméno,
  2. vaše telefonní číslo,
  3. zdravotní pojišťovnu
  4. a stručný popis, co potřebujete.

1.Na vzkazy typu „číslo 123456789, zavolejte mně“ nereaguji.

2.SMS zprávy neposílejte, neboť voláte na pevnou linku a tyto zprávy luštit nebudu.Navíc jsou tyto zprávy obvykle nesrozumitelné. NEBEREME na ně zřetel.

3.Někdy je záznamník zapnutý i během doby určené pro objednávání. Je to proto, že se věnuji  jinému pacientovi.

4.Ambulance nemá e-mail. Pokud  mně někdo napíše na soukromý mail, který kdo ví kde sehnal (ten e-mail), na tento e-mail nebude brán zřetel a nebudu  na něj reagovat. A to ani tehdy, jestliže někdo sežene mail na různých dobro páchajících webech.

5.Na vyšetření pacienta mladšího 18 let je nutné objednání od zákonného zástupce, což je obvykle matka nebo otec, není-li dítě svěřeno do péče jiné osoby nebo ústavu. Na vyšetření nezletilého pacienta je nutné je přijít alespoň s jedním zákonným zástupcem. Žádáme Vás, aby jste na vyšetření s jedním dítětem nechodili s dalším dítětem nebo dětmi. Velmi nás to ruší při práci. Ani Vy se pak nesoustředíte na to, co Vám psycholog říká.

6.Při vyšetření dítěte je nutné, aby zákonný zástupce neodcházel z čekárny, a to ani si zakouřit před ordinaci. Pokud toto zjistíme, okamžitě kontaktujeme příslušný orgán sociálně právní ochrany, případně PČR.

7.Žádám Vás o dodržování základních pravidel slušného chování a společenského styku.

8.Ušetřete mě volání typu „zapomněl jsem, kdy mám termín“. Termín si poznamenejte ve chvíli , kdy se objednáváte. Rovněž sdělení typu „nemohu mluvit, protože venčím psa“ (skutečně se to tak děje) mě pouze zdržuje. Je nutné si dopředu stanovit priority, zda  vyšetření Vašeho dítěte, nebo pes.

9.Také se Vás také stručně dotážu na několik informací, které jsou nutné pro objednání pacienta. Je zbytečné se tomu bránit sdělením „já to řeknu až budu u Vás“.

10.Pokud se objednáte a nemůžete z vážných důvodů přijít, je nutné se  omluvit alespoň 4 pracovní dny předem. Pokud objednaný nepřijde bez omluvy, nebudu ho znovu objednávat. Vezměte v úvahu, že klinický psycholog si na Vás vyhradí 2 hodiny, které pak ztratí zbytečným čekáním v době, kdy ambulance klinických psychologů jsou přeplněné a Váš termín mohl být nabídnutý někomu jinému, potřebnějšímu.

11.Je-li dítě ve STŘÍDAVÉ PÉČI obou rodičů, je nutné, aby na první vyšetření, kdy se podepisuje Souhlas s vyšetřením a odebírá anamnéza, přišli OBA RODIČE. Je to nutná podmínka k vyšetření dítěte.

Ambulance v Prostějově

Českobratrská 17, 796 01 Prostějov

Ordinační hodiny

PO: 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.Kolařík, Mgr. Fiantoková, Mgr.et Mgr.Martina Friedlová, Ph.D.
ÚT: 8:00 – 16:00 Ordinuje: doc.Procházka, Mgr. Fiantoková, Mgr.et Mgr.Martina Friedlová, Ph.D.
ST: 7:00 – 16:00 Ordinuje: doc.Procházka, Mgr. Fiantoková
ČT: 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.Kolařík, Mgr. Fiantoková, Mgr.et Mgr.Martina Friedlová, Ph.D.
PÁ: 7:00 – 12:00 Ordinuje: doc.Procházka, Mgr. Fiantoková

Ordinační hodiny jsou zároveň i provozní dobou ZZ.

582 334 351

Ambulance v Hranicích

Zborovská 1245, 753 01 Hranice

Ordinační hodiny

PO: Jsem v ambulanci v Prostějově
ÚT: 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.et Mgr. Kolařík
ST: 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.et Mgr. Kolařík
ČT: Jsem v ambulanci v Prostějově
PÁ: Pouze pro objednané

Ordinační hodiny jsou zároveň i provozní dobou ZZ.

581 679 319

Ambulance v Hranicích

Zborovská 1245, 753 01 Hranice

Ordinační hodiny

PO Pouze pro objednané
ÚT 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.Kolařík
ST 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.Kolařík
ČT 8:00 – 16:00 Ordinuje: Mgr.Kolařík
PÁ Pouze pro objednané

581 679 319

Náš tým