Krizová intervence

Krizová intervence je psychologická metoda pomoci lidem v akutním stavu tísně, životní krizi, bezprostředně nebo krátce po traumatické události. Cílem krizové intervence je zmírnit dopady tíživé situace, vrátit se psychicky před krizový stav, zvládnout zátěž plynoucí z krize.

Důležitým cílem krizové intervence je taktéž zabránění rozvoje závažných duševních poruch, které mohou z neřešeného silného traumatického stresu vyplývat (posttraumatická stresová porucha). Podstatou krizové intervence je empatický rozhovor, praktická doporučení, tvorba kontraktu a budoucího plánu, možné je i kontaktování s jinými odborníky, doporučení hospitalizace na krizovém lůžku.

krizova-intervence
Na našem pracovišti se nejčastěji setkáváme s následujícími intervencemi:
  • Smrt blízké osoby
  • Autohavárie
  • Přepadení, ublížení na zdraví
  • Sebevražedné chování
  • Rozchod s partnerem
  • Zjištění závažné diagnózy
  • Ohrožení života
K této intervenci není nutná žádanka od lékaře. Její trvání je omezené na 2-3 sezení. Nenahrazuje systematickou psychoterapii (viz záložku Psychoterapie).