Poradenská a konzultační činnost

Na našem pracovišti nabízíme rozmanité poradenské a konzultační služby v oblastech duševního zdraví, zvládání stresu, řešení interpersonálních problémů, osobnostního růstu, seberozvoje, vyrovnávání se s dopady duševních poruch.

Poradenské služby jsou určeny pro osoby, které se potřebují v této problematice zorientovat, zjistit možnosti psychologické pomoci, doporučit konkrétní postupy pro řešení daného problému. Může se jednat o jednorázový, nebo občasný kontakt s psychologem podle potřeby daného klienta. Poskytujeme i poradenství v oblasti forenzního posuzování a soudní posudkové činnosti.

Dovolujeme si upozornit, že úkony, které nejsou zdravotní péčí ve smyslu poskytování zdravotních služeb dle přísl. ust. zák. č. 372/2011 Sb., v platném znění, jsou zpoplatněny.

poradenska-cinnost
Mezi NEPLACENÉ, respektive hrazené zdravotní pojišťovnou patří krizová intervence, psychodiagnostika a psychoterapie.
Mezi PLACENÉ služby patří poradenství v oblasti forenzního posuzování či konzultace v tomto oboru.